UZAKTAN EĞİTİM
Türk Dünyasının ilk ortak devlet üniversitesi olan üniversitemiz, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini, Kazakistan’da bulunan yerleşkelerinde yürütmektedir.
Üniversitemiz, evrensel değerleri ve toplam kalite ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişme ve kendini yenileme gayreti içinde olan, bu maksatlarla sürekli sorgulayan ve öğrenen bir kurum olma iddiasındadır. Öğrencilerimize, eğitim ve öğretim teknolojilerinin son imkanları ile desteklenmiş, çağdaş ve nitelikli bir eğitim sunma gayreti yanında, ahlâkî değerlerin ve kişisel bütünlük kavramının benimsetilmesi, sorgulama, tartışma ve demokrasi kültürünün yerleştirilmesi, kişisel, toplumsal, millî ve evrensel sorumluluk duygularının teşvik ve takviye edilmesi, bunların akademik yaşamda ve yerleşkelerimizin genelinde kökleşmeleri için de özel bir dikkat gösterilmektedir.
Gelişen dünya şartlarına ayak uydururken toplumsal dinamikleri de harekete geçirme anlayışıyla hareket eden üniversitemizde, örgün eğitim yanında, eğitilen kitlenin mekan, yaş ve özel koşullarını da dikkate alan, bu suretle daha geniş eğitim imkanları sunan uzaktan eğitimde de, bilgi çağının tüm iletişim sistemleri kullanılmaktadır.
Üniversitemizin Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi ‘Türkiye Türkçesiyle Eğitim Programları’ (TÜRTEP), ‘Kazak Türkçesiyle Eğitim Programları’ (KAZTEP) ve ‘Rus Dili ile Eğitim Programları’ (RUSDEP), ilgili fakültelerin programları ile uyumlu olarak ve dekanlıklarla işbirliği içinde yürütülmektedir. Bir küresel eğitim aracı olarak dünyanın en gelişmiş üniversiteleri tarafından da kullanılan, ülkemizde de giderek yaygınlaşan, zaman ve mekandan bağımsız olarak araştırma, iletişim ve bilgi çağı eğitimi olarak tanımlanan “İnternet Üzerinden Eğitim” programları, 2002 yılından bu yana üniversitemiz bünyesinde başarıyla uygulanmaktadır.
Klasik anlamdaki yüksek öğrenim sisteminin, başta, zamanlı ve fiziki katılım olmak üzere, bilinen pek çok sınırlamaları sebebiyle, bu alandaki ihtiyacın yeterince karşılanamadığını dikkate alan üniversitemiz, 2001 yılından itibaren, Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi aracılığıyla Türk Dünyasına yönelik bilgisayar iletişim ağı ortamında karşılıklı, etkileşimli uzaktan eğitim faaliyetlerine hız vermiştir.
TÜRTEP; akademik ve teknolojik altyapısını kısa sürede tamamlayarak 2002-2003 ders yılından itibaren eğitim ve öğretime başlamıştır.
TÜRTEP’le, yüksek öğretimin önündeki zaman ve mekan engellerini ortadan kaldıran, iş hayatı veya başka özel nedenlerle akademik eğitime devam edemeyen, ya da Türkçe ile öğrenim görme arzusuna rağmen, dünyanın farklı bölgelerinde yaşıyor olmaları sebebiyle buna imkan bulamayan gençlerimize, tüm akademik faaliyetlere ve dönem sonundaki final ve bütünleme sınavlarına fiilen katılma koşuluyla, yeni fırsatlar sağlanmıştır.
TÜRTEP, öğrencilerine, çağımızın yüksek bilişim teknolojilerine dayalı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemle, eğitim 24 saat canlı tutulmakta, öğrenciye 24 saat bilgi alma-verme fırsatı, etkili ve dinamik bir şekilde, danışman öğretim üyesiyle sürekli iletişim içinde bulunma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca ‘Öğretim Yönetim Sistemi’ aracılığıyla, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri, sürekli olarak denetlenmekte ve değerlendirilmektedir.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, uluslararası bir üniversite olarak, Türkiye’den, Kazakistan’dan veya dünyanın herhangi bir üniversitesinden seçkin öğretim üyelerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanma imkan ve fırsatına sahip bir üniversitedir. Halen TÜRTEP programı bünyesinde görev almış yaklaşık 120 öğretim üyesi vardır. Alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, haftada 7 gün, günde 24 saat eğitim hizmeti verilmekte, dersler, sesli ve görüntülü eğitimlerin yer aldığı sanal sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler kayıt edilerek öğrencinin dersi tekrar tekrar izlemesine olanak sağlanmaktadır. Eğitim, ara sınavlar ve ödevler tamamen internet üzerinden yürütülmekte, ancak başarı belirlemesinde %70 ağırlığa sahip olan dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları ise kimlik kontrollü olarak Ankara, Türkistan (Kazakistan) ve İstanbul’daki merkezlerde, eş zamanlı olarak, sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır.
TÜRTEP eğitim programları, uluslararası standartlarda hazırlanmıştır. Ayrıca, her bir akademik birim içinde, müfredatın düzenlenmesinde, uygulanmasında, ders içeriklerini yazacak ve eğitim dönemlerinde danışmanlık yapacak öğretim üyelerinin niteliklerinin belirlenmesinde önerilerde bulunmak ve programın yürütülüşünü denetlemekle görevli "Akademik Değerlendirme Kurulları" (Akreditasyon Kurulu) oluşturulmuştur.
2008-2009 eğitim-öğretim yılı başı itibariyle TÜRTEP İnternet Üzerinden Eğitim sistemimizde; 1 ön lisans (Bilgisayar Programcılığı), 4 lisans (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) ve 7 yüksek lisans (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Yönetimi ve Yerel Yönetimler) olmak üzere toplam 12 program açılmış olup, yaklaşık 4000 kayıtlı öğrenci ile eğitime devam edilmektedir. İnanıyoruz ki, örgün eğitimin yanı sıra, internet üzerinden eğitim programlarımız da (TÜRTEP, KAZTEP ve RUSDEP), Türkiye ve Kazakistan üniversiteleri yanında, Avrasya coğrafyasındaki diğer üniversitelere de örnek teşkil edecektir.
Türk Dünyasının, bilgi çağını yakalamasında; teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında; modern, yaratıcı ve pozitif düşünen fertler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenen üniversitemiz, altı yıldır başarıyla uyguladığı Internet Üzerinden Eğitim programlarıyla da, öğrenim seviyelerini yükseltmek isteyen çok geniş bir kitleye, farklı alanlarda yeni ve seçenekli imkanlar sunmaktadır.

Uzaktan Eğitim web sitesi için TIKLAYINIZ
 
© Ahmet Yesevi Üniversitesi | Tasarlayan ve Uygulayan Ugur Cobanoglu