Ana Sayfa

TÜRKİSTAN UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

 


Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi, “İnternet Üzerinden Eğitim” programla- rını yürütmek üzere 2001 yılında kurulmuştur.

 

Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesine bağlı olarak ise TÜRTEP (Türkiye Türkçesiyle Eğitim Programları) açılmış, KAZTEP (Kazak Türkçesiyle Eğitim Programları) ve RUSDEP (Rus Dili ile Eğitim Programları)’in ise önümüzdeki dönemlerde açılması planlanmıştır.

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2001 yılından itibaren, bilgisayar iletişim ağı or- tamında karşılıklı, etkileşimli uzaktan eğitim faaliyetlerine hız vermiş, akademik ve teknolojik altyapısını kısa sürede tamamlayarak 2002-2003 ders yılından itibaren uzaktan eğitim-öğretime başlamıştır. Kısa adı TÜRTEP olan “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları”nın faaliyetlerinin koordi- nasyonu, 2012-2013 öğretim yılından itibaren Ankara’daki “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

 

 

Akademik Birimler sayfasına dönmek için tıklayınız

 
© Ahmet Yesevi Üniversitesi | Tasarlayan ve Uygulayan Ugur Cobanoglu