AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ – HAZIRLIK
Türk Dili B ölümü
Asil ŞENGÜN

KİŞİSEL BİLGİLER

 

 

 

Fakülte

: Hazırlık

Bilim Dalı

: Türk Dili

Anabilim Dalı

:

Telefonu

: +77014823001

İş Adresi

: Ahmet Yesevi Uluslararas ı Türk -Kazak Üniversitesi , Hazırlık-Türk Dili Bölümü Türkistan-Kazakistan

E-Posta Adresi

: a.sengun@hotmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans

: Muğla Üniversitesi – Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Master

: “ Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Başta Bulunan Organlar ile İlgili Deyimlerin Karşılaşırlaştırılması” 2002

Doktora

: Kazakistan İlimler Akademisinde “Kazak ve Türk Masallarının Tipolojik Karşılaştırılması” konusunda tez aşamasında

AKADEMİK UNVANI

Unvan

:

BİLİMSEL YAYINLAR

1. “Kazak ve Türk Hayvan Masallarında Kahraman ve Özellikleri ” Kazakistan İlimler Akademisi Muhtar Avezov Edebiyat ve Sanat Enstitüsü Yayını Kerüven Dergisi, Ocak 2005 sayısı.

2. Mankurtizim ve Günümüzdeki Tezahürü, Kırgız-Özbek Üniversitesi Bülteni, Nisan 2008 sayısı.

3. Dil Aracılığı ile Dil Öğretimi, Kırgız-Özbek Üniversitesi Bülteni, Nisan-2009 sayısı.

4. Dini Kaynaklı Hikâyelerin Türk Masallarındaki Yansıması, 7. Uluslararsı Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Küreselleşme ve Türk Dünyası). 2009

VERDİĞİ DERSLER

Türkçe

İŞ DENEYİMİ

Almatı Abay Üniversitesi (1998-1999)

Ahmet Yesevi Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. (1999-2003)

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kırgızistan Temsilciliği. (2003-2006 )

TİKA Türkoloji Projesi Kırgız-Özbek Üniversitesi Türk Dili Bölümü Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Görevlisi. (2007-2009)

Halen, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Hazırlık Fakültesi Türk Dili Bölümü.