AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ - HAZIRLIK
Türk Dili
Öğretim Görevlisi Kenan YAVAN

KİŞİSEL BİLGİLER

-

Fakülte

: Filoloji Fakültesi

Bilim Dalı

: Türk Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

: Türk Dili

Telefonu

:

İş Adresi

: Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN

E-Posta Adresi

: yavanturkistan@hotmail.com

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans

: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Master

: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Türk Dili

Doktora

:

AKADEMİK UNVANI

Unvan

: Okutman

İŞ TECRÜBESİ

1991 yazında Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü ( Baku - Azerbaycan),

1991-1994 yılları arası; Abay Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Almatı-Kazakistan).

1994-... Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Görevlisi

VERDİĞİ DERSLER

Türk Dili

ESERLERİ

(Belli Başlı Olanlar)

Kitap:

1- Türik Tilinin Tolık Jüyelengen Erejeler Jıynağı (Doktora danışmanım Serjan Düysen ile beraber), 316 sayfa, Turan Basımevi, Türkistan, 2004.

Uluslararası Konferanslar:

•  “Sersen Amanjalov jene Kazak Türkologiyasının Özekti Meseleleri”, S. Amanjalov'un 100. yıl jübilesi için Ahmet Baytursunov Dil Bilim Enstitüsü (İlimler Akademisi) tarafından hazırlanan Uluslararası konferansta sunuldu ve basıldı.

•  “Munyetü'l-Guzât Araştırmaları” , II. Uluslararası Türkoloji Kongresi'nde sunuldu ve basıldı. 6-9 Ekim 2004, Türkistan.

•  “Memlûk-Kıpçak Eserlerinden Munyetü'l-Guzât'ta Dil Özellikleri”, Köne Türkî Jazba Eskertkişteri: Jazuv Medeniyetinin Bastavları, Tildin Damuv Kubılıstarı” (Halıkaralık Konferantsiya Materyaldarı) isimli eserde basıldı 61-63.Shf., (30 Mayıs 2005, Astana).

•  “Kıpçakça Eserler Üzerine Yapılan Çalışmalar”, “Bügingi Türkitanuv jene Onın Damuv Bağıttarı” (Halıkaralık Gılımî Praktikalık Konferantsiya Materyaldarı) isimli eserde basıldı, 48- 61. Shf., (30 Haziran 2006, Almatı).

Makaleler:

•  “Körnekti Galım Bilimpaz Gulama S. Amanjolovtın 100 Jıldığına Oray” Türkoloji Dergisi, Nu: 5/6, 2003, 123-127.Shf., Türkistan.

•  “Eski Kıpçakça ve Diğer Edebi Şivelerin Teşekkülünde Başlıca Sebepler”, Kazakıstannıng Ğılımi Alemi, 27- 31. Shf., 6- 2007,