AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Orta Asya’nın tarihi ilim ve kültür merkezi Türkistan şehrinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in buyruğu ile 06 Haziran 1991 tarihinde "Türkistan Devlet Üniversitesi" olarak kurulmuştur.

 

Bilindiği gibi Türkiye, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı tanıyan ve büyükelçilik açan ilk ülkedir. Sayın Süleyman Demirel’in T.C. Başbakanı olarak yaptığı ilk Kazakistan gezisinde (29 Nisan -1 Mayıs 1992) bu üniversitenin, Kazakistan ve Türkiye ortak üniversitesi olması ve tüm Türk Dünyasına hizmet vermesi kararlaştırılmış, ortaklık anlaşması, 31 Ekim 1992’de ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Ankara Zirvesi’nde imzalanmıştır.

 

Anlaşma ve buna göre hazırlanan Tüzük, T.B.M.M.’nce onaylanmış; Kazakistan Bakanlar Kurulu da, üniversite yönetimini, Tüzük gereğince kurulan Mütevelli Heyetine bırakmıştır. Bu maksatla gerekli yönetmelikler hazırlanmış ve Mütevelli Heyet toplantılarında onaylanmıştır.

 
© Ahmet Yesevi Üniversitesi | Tasarlayan ve Uygulayan Ugur Cobanoglu